Dark Lens

The Filipino Camera in Duterte’s Republic

 

Stony Brook University’s Center for the Study of Inequality, Social Justice and Policy announces an on-line exhibit of photographs by Filipino photojournalists on the extrajudicial killings in the Philippines. As a result of President Rodrigo Duterte’s violent drug war that began in 2016, more than 20,000 Filipino men, women and children — mostly from Manila’s slums — have been killed to date by either masked men or the police.

 

Dark Lens celebrates the work of Filipino photographers Raffy Lerma, Eloisa Lopez, Ezra Acayan and Br. Ciriaco Santiago, a Redemptorist missionary. Along with their photographs are texts by scholars and artists from the U.S. and the Philippines, which seek to frame our understanding of photography and social injustice.  Our on-line exhibit recalls the work of the late critic John Berger who wrote that a photograph is a “record” of things seen. Photographs bear witness to a choice made by the photographer to record a particular event or object. As Berger put it, a photograph means, “I have decided that seeing this is worth recording.”

Curated by Nerissa S. Balce (Stony Brook University), Pia Arboleda (University of Hawai’i at Manoa) and Francine Marquez (Manila Art Allies).

Dark Lens starts in Late September, 2018.

 
 
Lente sa/ng Karimlan

Ang Kamerang Filipino sa Republika ni Duterte

 

Ipinihahayag ng Center for the Study of Inequality, Social Justice and Policy ng Stony Brook University ang exhibisyong online ng mga larawang kinuhanan ng mga Filipinong photojournalist tungkol sa extrahuridikal na pagpaslang ng mga mamayan sa Pilipinas. Dahil sa marahas na digmaan laban sa droga na nagsimula noong 2016, pinaslang ng mga pulis o nakamaskarang lalaki ang mahigit 20,000 na Filipino—lalaki, babae at mga batang kadalasang mula sa mararalitang pook ng Maynila.

 

Itinatanghal ng Lente sa/ng Karimlan ang likha nina Raffy Lerma, Eloisa Lopez, Ezra Acayan at Bro. Ciriaco Santiago, CSsR (Redemptorist). Sinasabayan ang larawan ng mga anotasyon mula sa mga pantas at manlilikha mula sa Pilipinas at Estados Unidos, na nagtatangkang isakonteksto ang ating pagkakaunawa sa fotograpiya at panlipunang katarungan.
Inaalala ng exhibisyong ito ang adka ng kritikong si John Berger na nagsabing ang larawan ay “tala” at saksi ng mga bagay o pangyayaring napagmasdan. Ayon nga kay Berger, naglalahad ang larawan na
nagpasya akong karapat-dapat itala itong aking nakita.”

Pinangangasiwaan ito nina Nerissa S. Balce (Universidad ng Stony Brook), Pia Arboleda (Universidad ng Hawai’i sa Manoa) at Francine Marquez (Manila Art Allies).

Mag-uumpisa ito sa katapusan ng Setymbre 2018.

Raffy Lerma
Ezra Acayan
Eloisa Lopez
Ciriaco Santiago